V tomto článku nájdete prehľad akútnych žilových ochorení a popis ich prejavov a symtpómov.

Povrchový zápal žíl

Povrchový zápal žíl (superficiálna tromboflebitída) je krvná zrazenina (trombus), ktorý vzniká vo vnútri povrchového žilového systému (tesne pod povrchom kože) a je obvykle sprevádzaný zápalom žily (flebitída).

Časť kŕčovej žily je zrazu zapálená, červená, teplá a tvrdá. Zápal sa môže rozširovať smerom nahor, ale aj nadol po kŕčovej žile. Riziko vzniku pľúcnej zrazeniny je nízke, ale existuje a kvôli tomu je potrebné navštíviť lekára.

Príčinou povrchového zápalu žíl môže byť malé porušenie žily, ale najčastejšie vzniká pri kŕčových žilách.
Liečba spočíva v nosení pančúch SIGVARIS s kompresiou 20-30 mmHg, chôdzi a lokálnej protizápalovej liečbe. Jednou z možností je tiež chirurgická liečba.

Hlboká žilová trombóza

Flebotrombóza, tiež hlboká žilová trombóza, je upchatie žliy krvnou zrazeninou v hlbokých žilách dolných končatín. Krvná zrazenina môže byť pevne lipnúca k stene žily, alebo môže byť pohyblivá.

Flebotrombóza môže byť spôsobená:

  • spomalením toku krvi
  • poruchou krvnej zrážanlivosti, v zmysle jej zvýšenia (hyperkoagulácia)
  • porušením vnútornej steny ciev

K spomaleniu toku krvi dochádza pri imobilizácii (dlhodobým pobytom na lôžku, zlomeniny dlhých kostí, dlhé cesty autom, vlakom, lietadlom). Hyperkoagulácia vzniká pri hormonálnej liečbe, fajčení a onkologickom ochorení. Porucha vnútornej steny ciev je spôsobená všetkými druhmi poranení (trauma, zápal, nádor).

Starší ľudia a tiež pacienti, ktorí v minulosti prekonali ochorenie žilového systému, sú viac ohrození vznikom hlbokej žilovej trombózy.

Najčastejšími symptómami flebotrombózy sú:

  • akútna bolesť lýtka
  • tvrdnutie lýtka
  • bolestivý opuch členka, ktorý môže siahať až ku kolenu a stehnu

Bolesť lýtka môže spôsobiť problémy s chôdzou. Tak isto môže byť prítomný pocit tepla a modročervené sfarbenie kože postihnutej oblasti. Pri týchto príznakoch treba neodkladne navštíviť lekára a podstúpiť nebolestivé vyšetrenie ultrazvukom ( Echo-Doppler) na potvrdenie diagnózy.

Liečba hlbokej žilovej trombózy spočíva v protizrážanlivej liečbe a nosení SIGVARIS zdravotných pančúch s kompresiou 20-30 mmHg. Táto rýchlo eliminuje symptómy, dovolí pohyb a zaradenie sa do bežného života. Liečba trvá niekoľko týždňov až mesiacov.

Hlavným rizikom hlbokej žilovej trombózy je vznik pľúcnej embólie. Toto riziko sa minimalizuje po začatí liečby a preto pacient môže byť v domácom ošetrení, o ktorom však rozhodne lekár po príslušných vyšetreniach a zvážení individuálneho rizika pacienta.

Pľúcna embólia

K pľúcnej embólii dochádza, keď sa krvná zrazenina, alebo jej časť (embolus) odpojí od steny žily a putuje do pľúcnych ciev. Väčšina pacientov s hlbokou žilovou trombózou má nerozpoznanú pľúcnu embóliu. Pátrnie po nej nie je nutné, pretože liečba hlbokej žilovej trombózy a pľúcnej embólie je rovnaká.

Pľúcna embólia je najzávažnejšou komplikáciou hlbokej žilovej trombózy, lebo v závislosti od rozsahu závažnosti môže byť smrteľná.
Príznakmi embólie sú náhly vznik bolesti na hrudníku (v závislosti od dýchania), lapanie po dychu, strach, vykašliavanie krvi, pokles tlaku krvi, rýchla srdcová frekvencia.

Pretože tieto príznaky sú charakteristické aj pre iné akútne ochorenia, je potrebné potvrdiť diagnózu inými vyšetreniami ako napr. počítačová tomografia (CT).

V prípade uvedených symptómov je potrebné zavolať rýchlu zdravotnú pomoc (záchrannú službu).
Liečba zahŕňa protizrážanlivú medikáciu.

Väčšina pacientov, okrem tých s rozsiahlou žilovou trombózou, sa úplne vylieči, avšak chlopne hlbokých žíl zostávajú natrvalo poškodené. Dopad a závažnosť ochorenia je možné výrazne znížiť nosením zdravotných kompresných pančúch.

Napriek tomu na pľúcnu embóliu ročne umrie v USA 60 000 pacientov a 15 000 vo Francúzku.

Prasknutie kŕčovej žily

Náhodné, alebo úrazové prasknutie kŕčovej žily spôsobuje krvácanie. Je to závažná komplikácia nesprávnej liečby kŕčových žíl. Ak pacient zostáva stáť môže dôjsť k závažnému krvácaniu.

Prvou pomocou na zastavenie krvácania ja zdvihnutie dolnej končatiny nad úroveň srdca a aplikácia tlaku pomocou prstou na postihnuté miesto. Nepoužívame tlakový (sťahovací) obväz. Krvácanie ustane po niekoľkých minútach. Následne postihnutú dolnú končatinu obviažeme a neodkladne vyhľadáme lekársku pomoc.