Ako funguje cievny systém

Cievny systém

Žily vedú krv späť do srdca a pľúc. Ich modrá farba je spôsobená nízkym obsahom kyslíka v krvi.
Pri státí je viac ako polovica žilovej krvi v dolných končatinách. Transfer krvi z nôh musí prekonať gravitáciu, čo vyžaduje pumpu. Tento mechanizmus pumpy je dosiahnutý pohybom členkov a chodidiel. Počas každého kroku sú žily stláčané kontrakciou svalov, čo umožňuje prúdenie krvi späť do srdca.

Žilový návrat krvi

U zdravých ľudí prúdi žilová krv z povrchových žíl ( nachádzajúcich sa tesne pod povrchom kože ) do hlbokých žíl pomedzi svaly. Z nich krv prúdi do srdca a pľúc na okysličenie.

Žily dolných končatín majú tenké chlopne, ktoré fungujú ako uzamykací systém v prevencii spätného toku žilovej krvi a zabezpečujú priamy prúd krvi z nôh.

Porušené chlopne sú hlavnou príčinou vzniku žilovej choroby.

Čo je ochorenie žíl

Defektné žilové chlopne

U pacientov s chorobou žíl, sú vnútorné steny žíl dolných končatín porušené a malé chlopne žíl sú porušené a nedomykavé.
Pri defektných žilových chlopniach, krv prúdi spätným prúdom do chodidiel, a tiež z hlbokých žíl do povrchových. Tento jav sa nazýva reflux.

Ak sú chlopne porušené iba v povrchovom žilovom systéme, hlboký žilový systém tento deficit kompenzuje a prúdi ním viac krvi. V dôsledku toho zostávajú žilové chlopne permanentne otvorené a žily sa dilatujú, čím dochádza aj k nedostatočnosti hlbokého žilového systému. Ak krv nie je efektívne pumpovaná z dolných končatín, periférne žily sa nevyprázdnia ani počas chôdze. Zostávajú po celý čas naplnené krvou, pričom tlak v nich neklesá.

Tento stav sa nazýva chronická venózna insuficiencia ( nedostatočnosť, CHVI ), čo môže viesť k opuchom nôh, kožným zmenám až defektom vo forme chronických ulcerácií /vredov/ predkolenia.

Pôvod chronického ochorenia žíl

Príčiny žilovej choroby nie sú jednoznačne definované. Základom je genetická informácia. V prípade, že obaja rodičia trpia týmto ochorením, je 90% pravdepodobnosť vzniku venózneho ochorenia.

Spolu s genetickými faktormi sa na vzniku choroby podieľajú:

  • vek
  • pohlavie
  • nadmerná telesná hmotnosť
  • tehotenstvo
  • hormonálna terapia
  • zamestnanie vyžadujúce nadmerné sedenie, alebo státie

Najdôležitejšou príčinou vedúcou k chronickej chorobe je však žilová trombóza, pri ktorej sa vo fáze odbúravania trombu ( lýze ) zničia aj chlopne.

Kŕčové žily – prejav venóznych porúch

Kŕčové žily sú najčastejším príkladom chronickej venóznej nedostatočnosti dolných končatín.

Kŕčová žila je pokrútená a zhrubnutá. Malé antirefluxné chlopne sú porušené, vzniká v nich stáza krvi ( zadržiavanie krvi ), čo je príčinou opuchu kože.

Neliečené kŕčové žily vedú k zhoršovaniu ochorenia.